Ενεργειακές αναβαθμίσεις

Η ΓΑΙΟΔΟΜΗ ΑΤΚΞΕ στοχεύει πάντα στην άριστη απόδοση ενέργειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση, το άμεσο οικονομικό όφελος και την βελτίωση ποιότητας ζωής, έχοντας ως κοινούς παρανομαστές την ποιότητα και την ασφάλεια.

Σε περιπτώσεις υπάρχοντων κατασκευών μπορούμε να προτείνουμε λύσεις και ενέργειες ( π.χ. τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, αντλία θερμότητας κλπ.), ώστε να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα της ιδιοκτησίας σας. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε την εμπορική αξία του ακινήτου σας, ενώ συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πως γίνεται :

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης σπιτιού είναι τα ακόλουθα:

  1. Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί.
  2. Εκπόνηση ενεργειακής μελέτης από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.
  3. Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.
  4. Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων
  5. Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης
  6. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο.